Over ons

Op 15 december 2008 is de stichting Vrienden van het Nannewiid opgericht. Doelstelling van de stichting is: het behoud en de bescherming van het Nannewiid en omgeving, de flora en fauna, het karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde (statuten kunnen op aanvraag per email toegestuurd worden).

De Vrienden van het Nannewiid hebben met name een spreekbuisfunctie door o.a. bekendheid te geven aan ontwikkelingen via media, opdat zo veel mogelijk mensen zich een mening kunnen vormen en deze kunnen uitdragen. Stichting Vrienden van het Nannewiid heeft een samenwerkingsverband met partnerorganisaties vereniging Moai Skarsterlân en stichting Gaasterlân-Natuerlân en voeren als “Krite Mar en Gaast” gezamenlijk periodiek overleg met de portefeuillehouder van het gemeentebestuur van De Fryske Marren. Vrienden van het Nannewiid is aangesloten bij de Friese Milieu Federatie.

Activiteiten van de stichting zijn o.a.:

  • Excursies, naar o.a. Douwe Pôle en Lytse Wiid,
  • Deelname aan de Nacht van de Nacht,
  • Stimuleren van natuurwerkdagen in het gebied,
  • Bijwonen van informatiebijeenkomsten,
  • Verzorgen van presentaties en nieuwsbrieven,
  • Organiseren van politiek debat,
  • Alert blijven en zo nodig acties organiseren tegen
    ongewenste ontwikkelingen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gerben Algera, voorzitter; Bernardien Roze, secretaris en Ietje Kornelis, penningmeester.

Foto’s

Neem contact met ons op

Donaties

Iedere bijdrage helpt enorm, uw steun is hierom erg belangrijk. Wilt u de stichting ook financieel steunen? Word dan donateur! Om donateur te worden kunt u contact met ons opnemen, of een jaarlijkse bijdrage van minimaal 5 euro over te maken op ons rekeningnummer:

NL95 RABO 0148 1537 20 t.a.v. “Stichting Vrienden van het Nannewiid”.

Stuur de bijdrage op onder vermelding van “DONATEUR“. Vermeld hierbij tevens uw naam en adres, of maak dit bekend door ons een email te sturen. Ons email adres kunt u vinden op de contact pagina.

Wilt u liever eenmalig doneren? Dit is ook mogelijk! Eenmalige donaties kunt u maken op hetzelfde rekeningnummer als hierboven gegeven is, maar dan onder vermelding van “GIFT