Ook donateur worden?

Uiteraard heeft de stichting geld nodig voor allerlei activiteiten. Wilt u de stichting ook financieel steunen? Dat kan eenvoudig door uw bijdrage van minimaal € 5,- over te maken op onze bankrekening NL95 RABO 0148 1537 20 ten name van “Stichting Vrienden van het Nannewiid” onder vermelding van DONATEUR

Wilt u liever geen donateur worden, maar ons wel financieel steunen met een eenmalige bijdrage, dan kan dat uiteraard ook. U maakt dan uw bijdrage over op dezelfde bankrekening, maar dan onder vermelding van GIFT.

Vermeld ook uw naam en adres of maak dat bekend via: vriendenvanhetnannewiid@gmail.com 

Het doorgeven van uw contactgegevens is voor ons van belang, om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.


Zo neemt u contact met ons op.

Via ons postadres

Streek 2
8464 NA Sintjohannesga

Of stuur ons een email