Gebiedsplan voor het Nannewiid

Recent heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden voor een gebiedsplan “Toekomst Nannewiid”. Met financiële steun van gemeente en provincie maakt ingenieursbureau Witteveen en Bos, in opdracht van de Stichting Nannewiid, een toekomstgericht gebiedsplan om het uitbaggeren van het Nannewiid mogelijk en financieel haalbaar te maken. De aanleiding is bekend: belemmering van zwemmen en watersport door het dichtslibben en dichtgroeien van het Nannewiid. 

Samen met Staatsbosbeheer werd hiervoor in het voorjaar al een goed bezochte “safari” op het kleine, maar wonderschone en waardevolle natuurgebied Douwe Pôle georganiseerd. 

Vrienden van het Nannewiid zijn van plan de ontwikkelingen op de voet te volgen en waar mogelijk een positieve bijdrage te leveren. In het voorjaar is er een gesprek geweest met Staatsbosbeheer, eigenaar van een groot deel van het Nannewiid. Men is erg content met de goede waterkwaliteit en het voorspoedige proces van verlanding aan de zuidwestkant van het Nannewiid. Tegelijkertijd is Staatsbosbeheer zich bewust van de drie doelstellingen van het Nannewiid: natuurontwikkeling, educatie en recreatie.

Op 24 september 2020 vond het eerste ontwerpatelier plaats in het Kulturhûs in Oudehaske. Aanwezig waren Stichting Nannewiid, ondernemers en bewoners uit de omgeving, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, Staatsbosbeheer en Vrienden van het Nannewiid. Opmerkelijk was dat vele deelnemers het huidige karakter van het Nannewiid zo veel mogelijk willen behouden: “laat het alsjeblieft kleinschalig blijven!”.

Men werd uitgenodigd zo ruim mogelijk wensen, ideeën en plannen kenbaar te maken.

Vrienden van het Nannewiid bracht onder andere in:

  • Uitbreiding van de natuurwaarden van het gebied rond Nannewiid, Lytse Wiid en Douwe Pôle. 
  • Groene (open) zone tussen Joure en Heerenveen behouden als ecologische verbinding tussen Easterskar, Nannewiid en de Deelen.
  • Rust bewaren rond Douwe Pôle en zuidkant van het Nannewiid, geen wandelpad ten zuiden van het Nannewiid, eventueel een doorsteek richting Simenstelle naar het Easterskar.
  • Vaarverbod op gemotoriseerd varen handhaven.
  • Aanleggen natuurzone langs de Veenscheiding. 
  • Stimuleren van natuurvriendelijke- en natuur inclusieve landbouw en veeteelt in het gebied.
  • Plasdras gebieden realiseren t.b.v. weidevogels.
  •  Mogelijkheden tot waterberging in het gebied?
  • Energiecoöperatie oprichten die opbrengsten genereert ten behoeve van een onderhoudsplan voor het Nannewiid.

Het volgende ontwerpatelier is op 29 oktober 2020. Wij zijn van de partij. Mochten de ontwikkelingen aanleiding zijn voor een reactie van ons dan houden wij u middels een volgende nieuwsbrief op de hoogte!

Nacht van de Nacht

Als gevolg van de getroffen maatregelen omtrent het heersende corona-virus kan onze activiteit in de komende Nacht van de Nacht op 24 oktober 2020 niet doorgaan.

Al sinds de oprichting van de Vrienden van het Nannewiid in 2008 is het traditie om in de Nacht van de Nacht een wandeling, met een bepaald thema, te maken rond het Nannewiid. Elk jaar neemt de belangstelling voor deze activiteit toe. Helaas moeten we de deze traditie dit jaar onderbreken maar we zijn vol vertrouwen dat we de komende jaren de traditie kunnen voortzetten en we u weer als deelnemer mogen verwelkomen.

Ga voor informatie over de Nacht van de Nacht naar de website van Nacht van de Nacht. http://www.nachtvandenacht.nl

Nieuwe website Vrienden van het Nannewiid

Welkom op de nieuwe site van Stichting Vrienden van het Nannewiid!

We hebben onze website in een moderner jasje gestoken waardoor hij ook beter leesbaar is op tablets en telefoons. De website is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden uitgebreid.